2 Mosebok 20

20
De ti bud
1Da talte Gud alle disse ord og sa: 2Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. #15:13. 3Mos 10:45.#5Mos 5:6-21. Sal 81:10. Mika 6:4. 3Du skal ikke ha andre guder enn meg. #v.23. Sal 81:10. 1Joh 5:21. 4Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, #34:7,14. 4Mos 14:18.#5Mos 5:9,10. Nah 1:2. 6og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. #5Mos 7:9. Neh 1:5. Jer 32:18. Dan 9:4. 7Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. #3Mos 19:12. 24:16. Matt 5:34-37.
8Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! #23:12. 31:13-15.#34:21. 35:2-3. Jer 17:21,22. Esek 20:12. 9Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. 11For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. #1Mos 2:2,3. 2Mos 31:17. 12Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. #3Mos 19:3.#5Mos 5:16,33. 6:2. Ord 4:10. Matt 15:4. Ef 6:2,3.
13Du skal ikke slå i hjel. #21:12. Matt 5:21,22. 19:18. Rom 13:9. 1Joh 3:15. 14Du skal ikke bryte ekteskapet. #3Mos 20:10 ff. Matt 5:27,28. Heb 13:4. 15Du skal ikke stjele. #3Mos 19:10,13,35. 25:36. Ef 4:28. 1Tess 4:6.
16Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. #23:1,7. Ord 19:5. Matt 19:18.
17Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. #Rom 7:7. 13:9.
18Hele folket så røstene og ildtungene og tonen fra horn og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte.#Apg 2:1ff.
19Og de sa til Moses: Tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø! 20Da sa Moses til folket: Frykt ikke! Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. #Sal 109:10.
21Så ble folket stående langt borte, men Moses gikk nær til mørket hvor Gud var. #1Kong 8:12. Heb 12:18.
Herren forbyr all avgudsdyrkelse
22Og Herren sa til Moses: Så skal du si til Israels barn: Dere har sett hvordan jeg talte til dere fra himmelen.
23Dere skal ikke gjøre dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller guder av gull skal dere ikke lage dere. #v.3,4. 5Mos 29:17. 24Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du ofre dine brennoffer og dine fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. #v.25. 5Mos 12:5,10. 25Men vil du gjøre et alter av stein for meg, da skal du ikke bygge det av hoggen stein. For bruker du din meisel på steinene, så vanhelliger du dem. #5Mos 27:5,6. Jos 8:31. 26Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at ikke din nakenhet skal blottes over det.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring