2 Mosebok 19

19
Ved fjellet Sinai
1På tremånedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørken. 2De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet. #17:1. 18:5. 4Mos 33:15. 3Så steg Moses opp til Gud. Og Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn: #Apg 7:38. 4Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. #5Mos 29:2. 32:10,12. 5Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk - for hele jorden er min. #15:26. Sal 24:1. 50:12. 1Kor 10:26. 6Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. #5Mos 7:6. 14:2. 1Pet 2:5,9. Åp 1:6. 5:10. 7Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ordene som Herren hadde pålagt ham. 8Da svarte hele folket, alle sammen: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. #24:3,7. 5Mos 5:27. 9Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på deg. - Og Moses bar folkets ord fram for Herren. 10Og Herren sa til Moses: Gå til folket og hellige dem i dag og i morgen. La dem vaske sine klær. #4Mos 10:18. Jos 7:13. 11På den tredje dagen skal de holde seg rede, for på den tredje dagen skal Herren stige ned på Sinai berg for hele folkets øyne. 12Du skal avmerke en grense for folket rundt omkring, og si: Ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot! Hver den som rører ved fjellet, skal visselig lide døden.
13Ingen hånd skal røre ved ham, han skal steines eller gjennombores med piler. Enten det er dyr eller mennesker, skal de ikke leve. - Når jubelhornet lyder med lange toner, da skal de stige opp på fjellet. #24:1. Heb 12:20. 14Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han helliget folket, og de vasket sine klær. 15Og han sa til folket: Hold dere rede den tredje dagen, kom ikke nær noen kvinne. 16Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skalv alt folket i leiren. #Heb 12:18,19. 17Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. #5Mos 4:10. 18Hele Sinai berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.
19Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. 20Og Herren steg ned på Sinai berg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. 21Og Herren sa til Moses: Stig ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle. 22Også prestene, de som trer Herren nær, skal hellige seg, så ikke Herren skal bryte inn blant dem.
23Da sa Moses til Herren: Folket kan ikke stige opp på Sinai berg. Du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet og hellige det. #v.12. 24Men Herren sa til ham: Gå ned, og kom så opp igjen, du og Aron! Men prestene og folket må ikke trenge seg fram og stige opp til Herren, for at han ikke skal bryte inn blant dem.
25Da steg Moses ned til folket og sa det til dem.

Markert nå:

2 Mosebok 19: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring