2 Mosebok 1
NB

2 Mosebok 1

1
Israels barn blir mange
1Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt. De kom sammen med Jakob, hver med sitt hus: #1Mos 46:8-27. 2Ruben, Simeon, Levi og Juda, 3Issakar, Sebulon og Benjamin, 4Dan og Naftali, Gad og Asjer. 5De som stammet fra Jakob, var i alt sytti sjeler. Josef var allerede i Egypt. #1Mos 46:27. 5Mos 10:22. 6Så døde Josef og alle hans brødre og hele dette slektleddet. 7Men Israels barn var fruktbare og tiltok sterkt, de økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i landet. #1Mos 12:2. 28:3. 35:11. 46:3. 47:27. 48:4.#Sal 105:24. Apg 7:17.
8Da kom det en ny konge over Egypt, og han kjente ikke til Josef.
9Han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og mer tallrike enn vi. 10La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med fiendene våre og stride mot oss og dra ut fra landet. 11Så satte de slavefogder over dem for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for farao to forrådsbyer, Pitom og Ra’amses. 12Men jo mer de plaget dem, dess flere ble de og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue seg for Israels barn. 13Egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. #1Mos 15:13. 4Mos 20:15. 5Mos 4:20. 14De forbitret livet for dem med hardt arbeid i leire og tegl og med all slags arbeid ute på markene - alt det slavearbeidet som de tvang dem til å gjøre.
Farao befaler at guttebarna skal drepes
15Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødrene - den ene av dem hette Sjifra og den andre Pua:
16Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, så skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt, skal dere drepe ham, er det en pike, kan hun få leve. 17Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bød dem, men lot guttebarna leve. #v.21. Apg 5:29. 18Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem: Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve? 19Jordmødrene svarte farao: De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, har de født. 20Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. 21Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. 22Da ga farao hele sitt folk dette påbudet: Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. #Apg 7:19.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.