Efeserne 2

2
Dere var døde, men fikk liv i Kristus
1Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. #v.5. Luk 15:24,32. Kol 2:13. 2I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. #v.3. 5:6. 6:12. Joh 12:31. 3Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. #Joh 3:6. Rom 1:18. Kol 3:6. 4Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, #Rom 5:8. 10:12. 1Pet 1:3. 5gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. #Joh 5:21.#Apg 15:11. Rom 6:4. 8:10. Kol 2:12,13. Tit 3:5. 6Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. #1:7. Rom 2:4. 8For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. #v.5. Apg 15:11. Rom 3:24-28. 6:23. Gal 2:16. 9Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. #Rom 3:20-27. 4:2 ff. 1Kor 1:29. 10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. #Sal 100:3. 2Kor 5:18. Tit 2:14.
De helliges medborgere
11Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. #5:8. 1Kor 12:2.
12Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden.#4:18. Rom 9:4. 1Tess 4:13. 13Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 14For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød #Jes 9:6. Mika 5:4.#Luk 2:14. Joh 10:10. Gal 3:28. Kol 1:20. 15avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, #2Kor 5:17. Kol 2:14. 16og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. #2Kor 5:18. Kol 1:20,22. 17Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. #Jes 52:7. 57:19. 18For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. #Joh 14:6. Rom 5:2. Heb 10:19. 19Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, #v.12. Fil 3:20. Kol 1:12. 20bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. #Sal 118:22.#Jes 28:16. Matt 16:18. 21:42. 1Kor 3:10. 1Pet 2:4 ff. 21I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. #4:16. 1Kor 3:16. 22I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. #1Tim 3:15. 1Pet 2:5.

Markert nå:

Efeserne 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring