Efeserne 1

1
Hilsen
1Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. #Apg 18:19 ff. 19:1 ff. 1Kor 1:1. 2Kor 1:1. Kol 1:1. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! #Rom 1:7. 1Kor 1:3. 2Kor 1:2.
Lovprisning for frelsen i Kristus
3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. #2Kor 1:3. Ef 2:6. 1Pet 1:3.
4For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet #5:27. Luk 1:75.#Joh 15:16. Rom 8:29,30. 2Tess 2:13. 1Pet 1:1,2. 5har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, #v.11. Joh 1:12. Rom 8:15,29. Gal 4:5. 6til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede. #v.12,14. Matt 3:17. 17:5. 7I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. #v.14. Apg 20:28.#Rom 3:24. 1Kor 1:30. Kol 1:14. 1Pet 1:18,19. 8Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, #2:7. Kol 1:9. 9da han kunngjorde oss sin viljes mysterium*, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, #3:3,9. Rom 16:25. Kol 1:26. *Se Matt 13:11 10om et frelseshushold i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. #3:2. Gal 4:4. Kol 1:20. 11I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, #v.14,18. Rom 8:29,30. 1Kor 12:6. Kol 1:12. 12for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. #v.14. Rom 9:4. Gal 3:23. 13I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, #4:30. Kol 1:5. 14han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. #2Mos 19:5. 5Mos 7:6. Mal 2:9. Apg 20:28.#Rom 8:16-23. 2Kor 1:22. 5:5. Tit 2:14.
Klarere lys over frelsens herlighet
15Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, #1Kor 1:4. Kol 1:4. 1Tess 1:3. 2Tess 1:3.
16holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine. #Rom 1:8,9. Fil 1:3,4. Kol 1:3. 17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, #Jes 11:2. Kol 1:9. 18og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,#2Kor 4:4,6. 19og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. #3:7,20. 6:10. 2Kor 13:4. Fil 3:21. 20Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, #Sal 110:1.#Apg 2:24,32. Rom 8:34. 1Kor 15:25. Heb 8:1. 21over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. #2:2. 3:10. 6:12. Fil 2:9. Kol 1:16. 2:10 22Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, #4:15. Sal 8:7. Matt 28:18. Kol 1:18. 23som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. #4:12,16. 5:30.#Rom 12:5. 1Kor 12:12,27. Kol 1:19-24.

Markert nå:

Efeserne 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring