Forkynneren 4

4
Livet er fullt av vold og undertrykkelse
1Videre så jeg alle de voldsgjerninger som skjer under solen. Jeg så de undertryktes gråt - og det var ingen som trøstet dem. Jeg så voldsmenn bruke makt mot dem, og det var ingen som trøstet dem. #3:16. Klag 1:2,21. 2Da priste jeg de døde. De som allerede hadde fått dø, var lykkelige fremfor de levende, de som ennå var i live. #7:1. Job 3:11 ff. 3Men fremfor dem begge priste jeg lykkelig den som ennå ikke er til, som ikke har sett de onde gjerninger som skjer under solen. #6:4. Jer 20:14 ff. 4Og jeg så at alt strev og all dyktighet i arbeid har sin grunn i at den enes ærgjerrighet er større enn den andres. Også det er tomhet og jag etter vind. #9:6.
5Dåren legger hendene i fanget og tærer på sitt eget kjøtt. #Ord 6:10,11. 24:33.
Bedre å være fattig og vis enn mektig og ugudelig
6Bedre er en håndfull ro enn begge never fulle av strev og jag etter vind. 7Enda mer tomhet ble jeg var under solen:
8En mann kan stå helt alene og ikke ha noen med seg, verken sønn eller bror. Likevel er det ingen ende på alt hans strev, og hans øyne blir ikke mett av rikdom. Men hvem strever jeg for når jeg nekter meg selv det som godt er? Også det er tomhet, en ond plage er det. 9Bedre å være to enn én, for de har god lønn for sitt strev. #1Mos 2:18.
10Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene! Faller han, har han ingen til å reise seg opp. 11Likeså er det når to ligger sammen, så de blir varme. Men hvordan kan den som ligger alene, bli varm? 12Om noen kan vinne over den som er alene, så kan to holde stand mot ham. Tredobbel tråd kan ikke så lett slites av. #Sal 127:4,5. 13Bedre å være en fattig og vis ungdom enn en gammel dåre av en konge, som ikke lenger har vett til å la seg advare.
14Den ene kommer ut fra fengselet og blir konge, enda han var født i fattigdom mens den andre var konge. #1Mos 41:41 ff. 15Jeg så alle de levende som ferdes under solen, følge med den unge mannen, han den nye, som skulle tre i den gamles sted. 16Det var ingen ende på alt det folk han var fører for. Likevel har etterkommerne ingen glede av ham. For også dette er tomhet og jag etter vind. 17Vokt din fot når du går til Guds hus! Kom dit for å høre! Det er bedre enn når dårene bærer fram offer, for de vet ikke at de gjør ondt. #1Sam 15:22. Ord 15:8. 21:27. Hos 6:6.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring