5 Mosebok 7

7
Bryt all forbindelse med landets innbyggere og avgudsdyrkelsen
1Når Herren din Gud har ført deg inn i det landet som du nå drar inn i og skal ta i eie, driver han ut mange folkeslag for deg: hetittene og girgasittene og amorittene og kana’aneerne og ferisittene og hevittene og jebusittene, sju folk, som er større og sterkere enn du. #20:16-18. 2Mos 23:23. Jos 24:10. Apg 13:19. 2Når Herren din Gud gir dem i din vold, så du vinner over dem, skal du slå dem med bann. Du skal ikke gjøre pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3Du skal ikke bli svoger til noen av dem. Du skal ikke gi dine døtre til hans sønner og ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner. #2Mos 34:15,16. Dom 3:6. Esr 9:1,2. 4For de vil få dine sønner til å vike av fra meg, så de dyrker andre guder. Da vil Herrens vrede bli opptent mot dere, og han vil snart gjøre ende på deg. #4:26. 1Kong 10:2. 5Men slik skal du gjøre med dem: Deres altere skal dere bryte ned, deres billedstøtter skal dere knuse, deres Astarte-bilder skal dere hogge i stykker, og deres utskårne bilder skal dere brenne opp med ild. #12:2,3. 2Mos 23:24. 34:12,13. 6For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. #4:20,37. 14:2. 26:18. 2Mos 19:6. 1Pet 2:9. 7Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. 8Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, fra faraos, egypterkongens hånd. #10:15. Sal 44:4. 9Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn gjennom tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud. #5:10. 32:4. 2Mos 34:7. 1Kor 10:13. 10Men han gjengjelder dem som hater ham, og det gjør han åpenlyst, så han lar dem omkomme. Han er ikke sen når det gjelder den som hater ham. Like opp i hans øyne gjengjelder han ham. #Nah 1:2. 11Så ta da vare på de bud og de lover og de forskrifter som jeg i dag befaler deg å holde.
Lydighet og velsignelse
12Når dere nå hører disse budene og tar vare på dem og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakten og den miskunn han har lovt dine fedre med ed. #28:1-14. 2Mos 23:22 ff. 3Mos 26:3-13.
13Han skal elske deg og velsigne deg og øke din ætt. Og han skal velsigne ditt livs frukt og ditt lands frukt, ditt korn og din most og din olje, kalvene av ditt storfe og lammene av ditt småfe, i det landet han med ed har lovt dine fedre å gi deg. 14Velsignet skal du være fremfor alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være blant dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blant dine husdyr. 15Herren skal holde all sykdom borte fra deg, og ingen av Egypts onde sykdommer som du lærte å kjenne, skal han legge på deg. Men han skal legge dem på alle dem som hater deg. #2Mos 15:26. 23:25. 16Alle de folk som Herren din Gud gir i din hånd, skal du gjøre ende på. Du skal ikke spare dem. Og du skal ikke dyrke deres guder, for det vil bli en snare for deg. #10:16. 12:30. 2Mos 23:33. 4Mos 14:9. 17Men om du tenker som så: Disse folkene er større enn jeg, hvordan skal jeg makte å drive dem ut? 18- da skal du ikke være redd for dem. Husk hva Herren din Gud gjorde med farao og med alle egypterne, 19de store plagene som du så for dine øyne, de tegn og under du så da Herren din Gud førte deg ut med sterk hånd og utrakt arm. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folkene som du er redd for. 20Herren din Gud skal endog sende vepser mot dem, til alle de er omkommet som er blitt tilbake og har gjemt seg for deg. #2Mos 23:28. Jos 24:12. 21Du skal ikke være redd for dem. For Herren din Gud er i din midte, en stor og forferdelig Gud. 22Herren din Gud vil litt etter litt drive disse folkene ut for deg. Du skal ikke makte å gjøre ende på dem på kort tid, for da kom villdyrene til å bli for mange for deg. #2Mos 23:29,30. 23Herren din Gud skal overgi dem til deg og slå dem med stor forvirring, til de er ødelagt. 24Han skal gi deres konger i din hånd, og du skal tilintetgjøre deres navn under himmelen. Ingen skal kunne stå seg mot deg, til du har utryddet dem. #10:25. Jos 1:5. 10:8,23 ff. 10:12. 12:7 ff. 25Deres guders utskårne bilder skal dere brenne opp med ild. Du skal ikke ha lyst til sølvet eller gullet som er på dem, eller ta det til deg, for at det ikke skal bli til en snare for deg. For det er en vemmelse for Herren din Gud. #v.2,5. Jos 7:20 ff. 26Du skal ikke la noe motbydelig komme inn i ditt hus, så du blir slått med bann sammen med det. Du skal avsky det og akte det for noe vemmelig, for det er slått med bann. #13:17. Jos 7:10 ff.#

Markert nå:

5 Mosebok 7: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring