5 Mosebok 6

6
Hold alltid Guds bud
1Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere drar over til og skal ta i eie. 2Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byr deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange. #4:9. 5:33.
Israels store bekjennelse til Herren
3Så hør, Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå deg vel, og dere må øke og bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg - i et land som flyter med melk og honning.
4Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. #4:35. Mark 12:29. 1Kor 8:4,6. Gal 3:20.
5Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. #Matt 22:37. Mark 12:30. Luk 10:27.
Innprent ordene i barna
6Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. 7Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. #4:10. 1Mos 18:19. 8Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. #10:18. 2Mos 13:9,16. 9Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. #10:20. 10Når Herren din Gud fører deg inn i det landet han med ed har lovt å gi dine fedre Abraham, Isak og Jakob - store og gode byer som du ikke har bygd, 11hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet - når du eter og blir mett, #8:10. 12da ta deg i vare at du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset! #4:9. 13Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene. Ved hans navn skal du sverge. #10:12,20. 1Sam 7:3. Jer 4:2. Matt 4:10. Luk 4:8. 14Dere skal ikke følge andre guder, av de folks guder som bor rundt omkring dere - #2Mos 23:13. 34:12 ff. 15for en nidkjær Gud er Herren din Gud, som er midt iblant dere - for at ikke Herrens, din Guds vrede skal opptennes mot deg, og han skal utrydde deg av jorden. #4:24. 5:9. 2Mos 20:5. 34:14. 16Dere må ikke friste Herren deres Gud, slik som dere fristet ham i Massa. #2Mos 17:2,7. Matt 4:7. Luk 4:12.
17Dere skal ta vare på Herrens, deres Guds bud og hans vitnesbyrd og hans forskrifter, som han har gitt deg.
18Du skal gjøre det som er rett og godt i Herrens øyne, for at det må gå deg vel, og du må komme inn i det gode landet som Herren med ed har lovt dine fedre, og ta det i eie. 19Han skal drive ut alle dine fiender for deg, slik som Herren har sagt. #2Mos 23:27 ff. 20Når din sønn i fremtiden spør deg og sier: Hva er meningen med de vitnesbyrd og de forskrifter og bud som Herren vår Gud har gitt dere? 21- skal du si til ham: Vi var treller hos farao i Egypt. Men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd. #2Mos 1:10 ff. 22Herren gjorde store og ødeleggende tegn og under på egypterne, på farao og på hele hans hus for våre øyne. 23Men oss førte han ut derfra for å føre oss inn i, og gi oss det landet han med ed hadde lovt våre fedre. 24Herren bød oss å holde alle disse lover, og frykte Herren vår Gud, så han kunne holde oss i live, og det kunne gå oss vel alle dager, slik det er gått til denne dag. 25Det skal tjene oss til rettferdighet, når vi akter vel på å holde alle disse budene for Herrens, vår Guds åsyn, slik han bød oss. ##24:13. 3Mos 18:5.

Markert nå:

5 Mosebok 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring