5 Mosebok 5

5
De ti bud
1Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem: Hør, Israel, de lover og de bud som jeg taler for deres ører i dag. Lær dem og ta vare på dem så dere holder dem! 2Herren vår Gud gjorde en pakt med oss på Horeb. #29:1. 2Mos 19:5. Mal 4:4. 3Ikke med våre fedre gjorde Herren denne pakten, men med oss, vi som er her, alle vi som er i live i dag. 4Ansikt til ansikt talte Herren med dere på fjellet midt ut av ilden. #4:33. 2Mos 19:19. 20:1. 4Mos 14:14. 5Jeg sto den gang mellom Herren og dere for å kunngjøre dere Herrens ord, for dere var redde for ilden og gikk ikke opp på fjellet. Og han sa: #2Mos 19:16. 20:19 ff. 6Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. #2Mos 20:2-17.
7Du skal ikke ha andre guder enn meg. #6:14. 8Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde, noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. #4:16 ff. 10:20. 9Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater meg, 10og som gjør miskunn gjennom tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud. #7:9. 11Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. 12Ta hviledagen i akt så du holder den hellig, slik som Herren din Gud har befalt deg. 13Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 14Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter eller din trell eller din trellkvinne eller din okse eller ditt esel eller noen av dine dyr eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter, for at også din trell og din trellkvinne skal få hvile, som du selv. 15For du skal huske at du selv var trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. 16Hedre din far og din mor, slik som Herren din Gud har befalt deg, så dine dager må bli mange, og det må gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg.
17Du skal ikke slå i hjel. 18Du skal ikke bryte ekteskapet. 19Du skal ikke stjele. 20Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. 21Du skal ikke begjære din nestes hustru. Og du skal ikke begjære din nestes hus, hans jord eller hans tjener eller hans tjenestepike, hans okse eller hans esel eller noe som hører din neste til.
Moses samtaler med Herren på vegne av folket
22Disse ordene talte Herren på fjellet med høy røst til dere alle, hele menigheten, midt ut av ilden, skyen og mørket, og han la ikke noe til. Han skrev dem på to steintavler og ga meg dem. #4:13. 2Mos 31:18.
23Men da dere hørte røsten midt ut av mørket, mens fjellet sto i lys lue, da kom dere til meg, alle overhodene for deres stammer og deres eldste. #2Mos 20:18 ff.
24Og dere sa: Se, Herren vår Gud har latt oss se sin herlighet og sin storhet. Vi har hørt hans røst midt ut av ilden. På denne dag har vi sett at Gud kan tale med et menneske, og mennesket likevel bli i live. #4:33. 25Hvorfor skal da vi dø? For denne store ild vil fortære oss. Dersom vi enda lenger skal høre Herrens, vår Guds røst, må vi dø. #18:16. 2Mos 20:19. 26For hvem er det på hele jorden som har hørt den levende Guds røst tale midt ut av ilden som vi, og enda er blitt i live? 27Gå du nær til og hør alt det Herren vår Gud sier, så du kan tale til oss alt det Herren vår Gud taler til deg. Vi vil høre på det og gjøre etter det. #2Mos 24:3,7. 28Herren hørte deres ord da dere talte til meg, og Herren sa til meg: Jeg har hørt de ordene som dette folket har talt til deg. De har talt vel i alt de har sagt. 29Måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte meg og ta vare på alle mine bud, så det kan gå dem og deres barn vel til evig tid! #Sal 81:14. Jes 48:18. 30Gå og si til dem: Vend tilbake til teltene! 31Men du skal stå her hos meg, så vil jeg kunngjøre deg alle de bud og lover og forskrifter som du skal lære dem, og som de skal leve etter i det landet jeg gir dem til eie.
Moses ber folket alltid være lydig mot Herren
32Så akt nå på det som Herren deres Gud har befalt dere, og gjør etter det! Dere skal ikke vike av, verken til høyre eller til venstre. #17:20. 28:14. Jos 1:7. 23:6. 33Hele den veien Herren deres Gud har befalt dere å følge, skal dere gå. Da skal dere få leve, det skal gå dere vel, og deres dager skal bli mange i det landet dere skal ta i eie. #4:1,40. 10:9.

Markert nå:

5 Mosebok 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring