5 Mosebok 33
NB

5 Mosebok 33

33
Moses velsigner Israel
1Dette er den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. 2Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem fra Se’ir. Han strålte fram fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem. #2Mos 19:18,20. Sal 68:9. Hab 3:3. Dan 7:10. 3Ja, han elsker sitt folk! Alle dine hellige er i din hånd, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. 4En lov ga Moses oss, en arvedel for Jakobs menighet. #Sal 109:101. 147:19. 5Og han* ble konge i Jesurun, da folkets høvdinger samlet seg, Israels stammer alle sammen. #32:15. *Gud. 6Måtte Ruben leve og ikke dø, og hans menn være talt. 7Og dette sa han om Juda: Hør, Herre, Judas røst, og før ham hjem til sitt folk! Med sine hender strir han for det. Du skal være hans hjelp mot hans fiender. 8Om Levi sa han: Dine tummim og urim hører din fromme mann til, han som du fristet ved Massa, og som du trettet med ved Meribas vann, #2Mos 17:2-7. 28:30. 4Mos 20:2-13. 9han som sa om sin far og sin mor: Jeg ser dem ikke! - og som ikke kjentes ved sine brødre og ikke visste av sine barn, fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt. #2Mos 32:26-29. Mal 2:5. Matt 10:37. 19:27.#Luk 14:26. 10De skal lære Jakob dine bud og Israel din lov. De skal legge røkelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter. #17:9 ff. Mal 2:6,7. 11Herre, velsign hans kraft, og la hans henders gjerning behage deg! Knus hoftene på hans motstandere og dem som hater ham, så de ikke reiser seg mer! 12Om Benjamin sa han: Herrens elskede er han! Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Han hviler mellom hans skuldrer. 13Og om Josef sa han: Velsignet av Herren være hans land med himmelens ypperste gaver, med dugg og med vann fra de store dyp der nede, #1Mos 27:28. 49:25,26. 14med det ypperste av det som solen fostrer, med det ypperste av det som måneskiftene driver fram, 15med det herligste fra de eldgamle fjell og det ypperste fra de evige hauger, 16med det ypperste av jorden og dens fylde og med nåde fra ham som bodde i tornebusken! Må det komme over Josefs hode, over hans isse, han som er fyrste blant sine brødre! #1Mos 49:26. 2Mos 2:2-6. 3:2 ff. 17Herlig er den førstefødte av hans okser*, og hans horn er som villoksens horn. Med dem stanger han alle folkene like til jordens ender. Det er Efra’ims ti tusener, det er Manasses tusener. #1Mos 48:19 ff. Sal 44:6. *stammens krigere. 18Og om Sebulon sa han: Gled deg, Sebulon, i din utferd, og du, Issakar, i dine telt! #1Mos 49:13,14. 19Folkeslag kaller de til sitt fjell. Der ofrer de rettferdighetsoffer. For havets overflod og sandens skjulte skatter suger de inn. 20Om Gad sa han: Lovet være han som gir Gad vidt rom! Som en løvinne har han lagt seg ned, og han river av både arm og hode. 21Han så seg ut den første parten for seg selv, for der var herskerens del gjemt. Og folkets høvdinger kom sammen. Det som var rett for Herren, det som han hadde fastsatt, gjorde han, sammen med Israel. #4Mos 32:1-5,16,29. Jos 4:12. 22Om Dan sa han: Dan er en løveunge som springer fram fra Basan. #1Mos 49:17. Dom 13:2 ff. 23Og om Naftali sa han: Naftali, mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse - må han ta eiendom i vest og sør! 24Og om Asjer sa han: Velsignet fremfor sønner være Asjer! Må han være den kjæreste blant sine brødre og dyppe sin fot i olje! #1Mos 49:20. Job 29:6. 25Din lås skal være av jern og kobber. Som dine dager er, skal din styrke være! 26Det er ingen som Gud, Jesurun! Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. #32:15. 2Mos 15:10. 2Krøn 16:9. Sal 68:34. 27En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut! #9:3-5. 31:3. Sal 90:1. 28Så bor Israel trygt for seg selv! Jakobs kilde er skjult i et land med korn og most. Ja, hans himmel drypper av dugg. #8:7,8. 1Mos 27:28. 4Mos 23:9. 29Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren. Han er ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd. Dine fiender kryper for deg, mens du skrider fram over deres høyder.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.