5 Mosebok 3

3
Israel seirer over Og, kongen i Basan
1Så tok vi en annen retning og dro oppover veien til Basan. Da dro Og, kongen i Basan, og hele hans folk ut for å kjempe mot oss ved Edre’i. #29:7,8. 4Mos 21:33-35. 2Og Herren sa til meg: Frykt ikke for ham! For jeg har gitt ham og hele hans folk og hans land i din hånd. Du skal gjøre med ham som du gjorde med Sihon, amorittenes konge, som bodde i Hesjbon. 3Så ga Herren vår Gud også Og, kongen i Basan, og hele hans folk i vår hånd. Vi slo ham så vi ikke lot noen bli tilbake eller slippe unna. 4Og vi inntok den gang alle hans byer. Det var ikke en by uten at vi tok den fra dem, seksti byer, hele Argob-landet, Ogs rike i Basan. 5Alle disse var befestede byer med høye murer, dobbelte porter og bommer. I tillegg tok vi en stor mengde landsbyer. 6Og vi slo dem med bann, slik vi hadde gjort med Sihon, kongen i Hesjbon. Hver by slo vi med bann, menn og kvinner og barn. #2:34,35. 7Men alt feet og hærfanget fra byene tok vi til bytte. 8Slik tok vi den gang landet fra begge amorittkongene på denne siden* av Jordan, fra Arnon-elven like til fjellet Hermon - #*østsiden. 9sidonierne kaller Hermon for Sirjon, og amorittene kaller det Senir. 10Vi inntok alle byene på sletten og hele Gilead og hele Basan like til byene Salka og Edre’i i Ogs rike i Basan. 11Og, kongen i Basan, var den siste som var tilbake av refa’ittene. Som alle vet, står hans seng i ammonittbyen Rabba. Den er av jern, og den er ni alen lang og fire alen bred, en alen regnet etter lengden av en manns underarm. #1Mos 14:5. Jos 13:12. 2Sam 10:1. 12:26.
Landet øst for Jordan blir delt
12Dette landet inntok vi den gang. Bygdene fra Aroer, som ligger ved Arnon-elven, og halvdelen av Gilead-fjellene med byene der ga jeg til rubenittene og gadittene. #4Mos 32:33 ff. Jos 13:8-13.
13Resten av Gilead og hele Basan, Ogs rike, ga jeg til den halve Manasses stamme - hele Argob-landet, hele Basan, det er det som kalles refa’ittenes land. 14Ja’ir, Manasses sønn, inntok hele Argob-landet like til gesurittenes og ma’akatittenes grenser. Og dette landet, Basanlandet, kalte han etter sitt eget navn Ja’irs teltbyer. Så har det hett til denne dag. #4Mos 32:41. 1Krøn 2:22. 15Til Makir ga jeg Gilead. #4Mos 32:40. 16Til rubenittene og gadittene ga jeg landet fra Gilead til Arnon-elven, til midt i elven, og landet langsmed den, til Jabbok-elven, Ammons barns grense, 17og ødemarken og Jordan og landet langsmed den, fra Kinnerets sjø til Ødemarkshavet, Salthavet, nedenfor Pisga-liene, mot øst. #4Mos 34:10. Jos 12:2. 18Den gang bød jeg dere og sa: Herren deres Gud har gitt dere dette landet så dere kan ta det til eie. Alle krigsdyktige menn blant dere skal nå med våpen i hånd dra fram foran deres brødre, Israels barn. #4Mos 32:17,20. Jos 4:12,13.
19Bare deres koner og barn og deres fe - jeg vet at dere har mye kveg - skal bli igjen i de byene jeg har gitt dere, 20inntil Herren lar deres brødre komme til ro likesom dere, og de har tatt det landet i eie som Herren deres Gud gir dem på den andre siden av Jordan. Da kan dere vende tilbake, hver til den eiendom jeg har gitt dere. #Jos 22:4. 21På samme tid bød jeg Josva og sa: Du har med egne øyne sett alt det Herren deres Gud har gjort med disse to kongene. Slik vil Herren gjøre med alle de rikene du er på vei til.
22Dere skal ikke være redde for dem, for Herren deres Gud vil selv kjempe for dere. #1:29,30. Jos 10:14,42.
Moses får ikke komme inn i landet
23Jeg bønnfalt den gang Herren og sa: 24Herre Herre! Du har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke hånd. For hvor er det en gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? #Sal 86:8. 89:7. 25La meg nå få dra over og se det gode landet på den andre siden av Jordan, dette gode fjellandet og Libanon! 26Men Herren var vred på meg for deres skyld. Han hørte ikke på meg, men sa til meg: La det nå være nok! Tal ikke mer til meg om dette. #1:37. 4Mos 20:12. 27:13 ff. 27Gå opp på Pisgas topp og løft dine øyne mot vest og mot nord og mot sør og mot øst, og se vidt omkring deg! For over Jordan her skal du ikke komme. #1:37. 34:1,4. 4Mos 27:12. 28Og gi Josva befaling og gjør ham frimodig og sterk! For han skal føre dette folket over. Han skal gi dem til arv det landet du skal få se. #31:3,7. 4Mos 27:18. Jos 1:6. 29Så ble vi da i dalen rett imot Bet-Peor.

Markert nå:

5 Mosebok 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring