5 Mosebok 28
NB

5 Mosebok 28

28
Velsignelser om de holder Guds bud
1Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. #7:12-26. 26:19. 3Mos 26:3-13. 2Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: 3Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken! 4Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som fødes av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe! 5Velsignet være din kurv og ditt deigtrau! 6Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang! #Sal 121:8. 7Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. #3Mos 26:7,8. 8Herren skal befale velsignelsen å være hos deg i dine lagerhus og følge deg i alt det du tar deg fore. Han skal velsigne deg i det landet Herren din Gud gir deg. 9Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. #7:6. 26:19. 2Mos 19:6. 10Og alle folk på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal frykte deg. 11Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt kveg og av frukten av din jord i det landet som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg. #v.4. 30:9.
12Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. #10:14. 15:6. 13Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde, 14og såfremt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem. #5:32.
Forbannelser om de bryter Guds bud
15Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:#30:17ff.#3Mos 26:14 ff. Jos 23:15. Dan 9:10. Mal 2:2.
16Forbannet være du i byen, og forbannet være du på marken! #v.3 ff. 17Forbannet være din kurv og ditt deigtrau! 18Forbannet være ditt livs frukt og din jords frukt, det som fødes av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe! 19Forbannet være du i din inngang, og forbannet være du i din utgang! 20Herren skal sende forbannelse, forvirring og trussel mot deg i alt det du rekker din hånd ut til og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og går i hast til grunne for dine onde gjerningers skyld, fordi du forlot meg. 21Herren skal la pest henge fast ved deg til han har utryddet deg av det landet du kommer inn i og skal ta i eie. 22Herren skal slå deg med tæring og feber, med betennelse og verk, med tørke og kornsot og rust*, og de skal forfølge deg til du går til grunne. #Amos 4:9. Hag 2:17. *soppsykdommer 23Himmelen over ditt hode skal være som kobber, og jorden under deg som jern. #10:17. 24Herren skal la støv og sand være det regnet han gir ditt land. Det skal komme ned over deg fra himmelen til du blir ødelagt. 25Herren skal la deg ligge under for dine fiender: På én vei skal du dra ut mot dem, og på sju veier skal du flykte for dem. Du skal bli mishandlet av alle jordens riker. 26Dine døde kropper skal bli til føde for alle himmelens fugler og for jordens dyr, og ingen skal jage dem bort. 27Herren skal slå deg med Egypts byller, med svulster og med skabb og med utslett som ikke kan leges. #7:15. 2Mos 9:9. 28Herren skal slå deg med vanvidd og med blindhet og med forvirring av ditt sinn. 29Du skal famle deg fram midt på dagen, som den blinde famler seg fram i mørket. Du skal ingen lykke ha på dine veier, og du skal bare bli undertrykt og utplyndret alle dager. Og det skal ikke være noen som frelser. 30Du skal forlove deg med en kvinne, og en annen mann skal ligge med henne. Du skal bygge et hus og ikke bo i det. Du skal plante en vingård og ikke ta den i bruk. 31Din okse skal bli slaktet for dine øyne, og du skal ikke ete av den. Ditt esel skal bli røvet mens du ser på, og ikke komme tilbake til deg. Ditt småfe skal gis til dine fiender, og ingen skal hjelpe deg. 32Dine sønner og dine døtre skal overgis til et fremmed folk. Dine øyne skal se det og fortæres av lengsel etter dem hele dagen, og din hånd skal være maktesløs. 33Frukten av din jord og av alt ditt arbeid skal fortæres av folk du ikke kjenner. Du skal bare bli undertrykt og mishandlet alle dager. #Dom 6:3 ff. 34Du skal bli vanvittig av det synet som dine øyne må se. 35Herren skal slå deg på knær og lår med onde byller som ikke kan leges, fra fotsåle til isse. 36Herren skal føre deg og din konge, som du setter over deg, bort til et folk som verken du eller dine fedre har kjent. Der skal du dyrke andre guder, stokk og stein. #4:27,28. 37Du skal bli til et skremsel, til et ordspråk og en spott blant alle de folkene Herren fører deg til. #1Kong 9:7. Jer 19:8. 24:9. 29:18. 38Du skal føre mye såkorn ut på marken, men lite skal du samle inn, for gresshoppen skal ete det opp. #Jes 5:10. Joel 1:4. Mika 6:15. Hag 1:6. 39Vingårder skal du plante og dyrke, men vin skal du ikke drikke og ikke kunne lagre, for makk skal ete den opp. 40Oliventrær skal du ha i hele ditt land, men du skal ikke salve deg med olje, for ditt oljetre skal kaste karten av. 41Sønner og døtre skal du få, men du skal ikke beholde dem, for de skal gå i fangenskap. 42Alle dine trær og all din jords frukt skal gresshoppen ta i eie. 43Den fremmede som bor i ditt land, skal stige opp over deg, høyere og høyere, men du skal synke dypere og dypere. 44Han skal låne til deg, men du skal ikke kunne låne til ham. Han skal være hode, og du skal være hale. #v.12,13. 45Alle disse forbannelser skal komme over deg og forfølge deg og nå deg til du blir ødelagt, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst, og ikke tok vare på hans bud og hans lover, som han ga deg. 46De skal være til et tegn og et under som skal henge ved deg og din ætt til evig tid. 47Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertens lyst, enda du hadde overflod på alt, 48så skal du tjene dine fiender, som Herren skal sende mot deg, i hunger og tørst og i nakenhet og i mangel på alt. Han skal legge et jernåk på din hals, til han har ødelagt deg. 49Herren skal føre over deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. Det er et folk som kommer flyvende lik en ørn, et folk med et språk du ikke forstår. #Jes 5:26. Jer 5:15 ff. 6:22 ff. 50Det er et folk med hardt ansikt, som ikke akter den gamle og ikke har medynk med den unge. #Klag 4:16. 5:12,13. 51Det eter opp frukten av ditt fe og frukten av din jord, til du blir ødelagt. Det levner deg verken korn eller most eller olje, heller ikke det som fødes av ditt storfe, eller det som fødes av ditt småfe, til de har gjort ende på deg. 52De beleirer deg i alle dine byer, inntil dine høye og faste murer, som du satte din lit til, faller i hele ditt land. De beleirer deg i alle dine byer i hele ditt land, det som Herren din Gud har gitt deg. 53Da skal du ete ditt livs frukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre, som Herren din Gud gir deg. Så stor er den trengsel og angst, som din fiende skal føre over deg. #3Mos 26:29. 2Kong 6:28,29. Jer 19:9. Klag 2:20. 4:10. 54Den fineste og mest bortskjemte av dine menn skal se med onde øyne på sin bror og på hustruen i sin favn og på de barn han ennå har tilbake, 55og ikke unne noen av dem det minste grann av sine barns kjøtt, som han eter, fordi intet annet ble levnet ham. Så stor er den trengselen og angsten som din fiende skal føre over deg i alle dine byer. 56Den fineste og mest bortskjemte av dine kvinner, som aldri prøvde å sette sin fot på jorden, så fin og forvent var hun, skal se med onde øyne på mannen i sin favn og på sin sønn og sin datter 57og ikke unne dem sin etterbyrd, som går fra henne, eller de barn hun får. For i mangel på alt skal hun ete dem i hemmelighet. Så stor er den trengselen og angsten som din fiende skal føre over deg i dine byer. 58Dersom du ikke gir akt på å holde alle ordene i denne loven, de som står skrevet i denne boken - dersom du ikke frykter dette herlige og forferdelige navn: Herren din Gud, 59da skal Herren sende uhørte plager over deg og uhørte plager over din ætt, store og vedholdende plager og onde og langvarige sykdommer. 60Han skal la alle Egypts sykdommer, som du gruer for, komme over deg, og de skal henge ved deg. #v.27. 7:15. 2Mos 9:9. 61Alle andre sykdommer og alle andre plager, som det ikke står skrevet noe om i denne lovens bok, skal Herren la komme over deg, til du er ødelagt. 62Bare en liten flokk skal bli igjen av dere - dere som var så tallrike som himmelens stjerner - fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst. #1:10. 4:27. 10:22. 63Likesom Herren gledet seg over å gjøre vel mot dere og gjøre dere tallrike, slik skal Herren glede seg ved å forderve dere og ødelegge dere. Dere skal rykkes opp av det landet du kommer inn i og skal ta i eie. #Ord 1:26. Jer 12:14. 64Herren skal spre deg blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre. Der skal du dyrke andre guder, som verken du eller dine fedre har kjent, stokk og stein. 65Blant disse folkene skal du aldri ha ro. Der skal ingen hvile være for din fot. Herren skal der gi deg et bevende hjerte og uttærte øyne og en avmektig sjel. 66Ditt liv skal henge i et hår. Du skal engstes natt og dag og aldri være sikker på ditt liv. 67Om morgenen skal du si: Var det bare kveld! Og om kvelden skal du si: Var det bare morgen! - for den angsten du kjenner i ditt hjerte, og for det synet du ser med dine øyne. 68Herren skal føre deg tilbake til Egypt på skip, den veien som jeg sa deg at du aldri mer skulle få se. Der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper. #17:16.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.