5 Mosebok 27
NB

5 Mosebok 27

27
Loven skrives på steiner
1Moses og de eldste i Israel bød folket og sa: Ta vare på alle de bud jeg gir dere i dag! 2Og når dere kommer over Jordan til det landet Herren din Gud gir deg, skal du reise opp noen store steiner og stryke dem med kalk. #Jos 8:30-32.
3Og når du er kommet over, skal du skrive alle ordene i denne loven på dem, så du kan få komme inn i det landet Herren din Gud gir deg. Det er et land som flyter med melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg. 4Så snart dere er kommet over Jordan, skal dere reise opp på Ebal-fjellet disse steinene som jeg i dag gir dere befaling om. Og du skal stryke dem med kalk. 5Der skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av steiner. Du skal ikke bruke jern på dem. #2Mos 20:25. 6Av hele steiner skal du bygge alteret for Herren din Gud, og på det skal du ofre brennoffer til Herren din Gud. 7Du skal ofre fredsoffer og ete dem der og være glad for Herrens, din Guds åsyn. 8På steinene skal du skrive alle ordene i denne loven, klart og tydelig.
Velsignelser og forbannelser
9Moses og de levittiske prestene talte til hele Israel og sa: Gi akt og hør, Israel! På denne dagen er du blitt Herrens, din Guds folk. #26:16 ff. 29:10 ff. 10Så lyd da Herrens, din Guds røst, og hold hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag!
11Samme dag bød Moses folket og sa: 12Når dere er kommet over Jordan, skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin. #10:29. Jos 8:33-35. 13Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelsen: Ruben og Gad og Asjer og Sebulon og Dan og Naftali. 14Levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver mann i Israel: 15Forbannet være den mann som lager et utskåret eller et støpt bilde, en vemmelse for Herren, et verk av en kunstners hender, og stiller det opp i hemmelighet! Og alt folket skal svare og si: Amen. #2Mos 20:4,23. 34:17. 16Forbannet være den som forakter sin far eller sin mor! Og alt folket skal si: Amen. #2Mos 21:17. 3Mos 20:9. Esek 22:7. 17Forbannet være den som flytter merkesteinene mellom seg og sin neste! Og alt folket skal si: Amen. #19:14. Ord 23:10. 18Forbannet være den som får en blind til å fare vill på veien! Og alt folket skal si: Amen. #3Mos 19:14. 19Forbannet være den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og en enke! Og alt folket skal si: Amen. #2Mos 22:21. 3Mos 19:33. Jer 7:6. 20Forbannet være den som ligger med sin fars hustru, for han har vanæret sin fars leie! Og alt folket skal si: Amen. #22:30. 3Mos 18:8. 20:10. 21Forbannet være den som har kjønnsomgang med noe dyr! Og alt folket skal si: Amen. #2Mos 22:19. 3Mos 18:23. 22Forbannet være den som ligger hos sin søster, sin fars eller sin mors datter! Og alt folket skal si: Amen. #3Mos 18:9. 20:17. 23Forbannet være den som ligger hos sin hustrus mor! Og alt folket skal si: Amen. 24Forbannet være den som slår sin neste i hjel i hemmelighet! Og alt folket skal si: Amen. #19:10ff.#2Mos 21:12. 3Mos 24:17. 4Mos 35:20,30,31. 25Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod! Og alt folket skal si: Amen. #2Mos 23:7,8. Sal 26:10. 26Forbannet være den som ikke holder ordene i denne loven og ikke gjør etter dem! Og alt folket skal si: Amen. #Jer 10:3. Gal 3:10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.