5 Mosebok 19

19
Seks tilfluktsbyer
1Når Herren din Gud utrydder folkene i det landet Herren din Gud gir deg, og du driver dem ut og bor i deres byer og i deres hus, 2da skal du skille ut tre byer* midt i det landet som Herren din Gud gir deg. #4:41 ff. 4Mos 35:10. Jos 20:7-9.#*vest for Jordan, i tillegg til de tre på østsiden. 3Du skal gjøre veien til dem i stand og skifte ut hele det landet som Herren din Gud gir deg i arv, i tre deler, for at hver drapsmann kan flykte dit. 4Slik skal det være med den drapsmann som skal kunne flykte dit og berge livet: Når noen dreper sin neste av vanvare og uten å ha hatet ham i forveien, #2Mos 21:13 ff. 4Mos 35:9 ff. 5slik det kan skje når en går med sin neste ut i skogen for å hogge tømmer og han hogger til med øksen for å felle et tre, men øksen farer av skaftet og treffer hans neste, så han dør - da kan han flykte til en av disse byene og berge livet.
6For blodhevneren kunne ellers i sin brennende vrede forfølge drapsmannen og nå ham igjen hvis veien var for lang. Og han kunne slå ham i hjel, skjønt han ikke var skyldig til døden, fordi han ikke hadde båret hat til ham i forveien. 7Derfor byr jeg deg og sier: Du skal skille ut tre byer. 8Og når Herren din Gud utvider dine landområder, slik som han med ed har lovt dine fedre, og han gir deg hele det landet han har lovt å gi dine fedre, 9såfremt du akter vel på å holde alle disse bud som jeg gir deg i dag, så du elsker Herren din Gud og vandrer på hans veier alle dager - da skal du legge enda tre byer til disse tre, 10for at det ikke skal bli utøst uskyldig blod i det landet som Herren din Gud gir deg i arv, så det kommer blodskyld over deg.
11Men om en mann hater sin neste og lurer på ham og faller over ham og slår ham, og han dør, og han så flykter til en av disse byene, #4Mos 35:20 ff. 12da skal de eldste i hans by sende bud og hente ham derfra og overgi ham til blodhevnerens hånd, og han skal dø. #1Mos 9:6. 2Mos 21:12,14. 13Du skal ikke spare ham, men du skal rense Israel for uskyldig blod, for at det må gå deg vel.
Om flytting av merkesteiner og om falske vitner
14Du skal ikke flytte merkesteinene mellom deg og din neste, de som de gamle har satt på den jorden du skal få i arv i det landet Herren din Gud gir deg i eie. #27:17. Ord 22:28. 23:10. 15Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann, når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn eller etter tre vitners utsagn skal en sak stå fast. #4Mos 35:30. Matt 18:16. Joh 8:17. 2Kor 13:1. 16Når et ondsinnet vitne står fram mot noen for å vitne mot ham om frafall, 17da skal begge de mennene som står i strid mot hverandre, tre fram for Herrens åsyn og for de prestene og dommerne som har tjeneste på den tiden. #17:9. 18Og dommerne skal granske saken nøye. Er da vitnet et falskt vitne, har han vitnet falskt mot sin bror, 19da skal dere gjøre mot ham som han hadde tenkt å gjøre mot sin bror. Slik skal du utrydde det onde hos deg, #Ord 19:5.
20for at de andre må høre det og frykte, så de ikke mer gjør noen slik ond gjerning blant dere. 21Du skal ikke spare noen: Liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot! #2Mos 21:23. 3Mos 24:20. Matt 5:38.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring