5 Mosebok 18

18
Forskrifter om prestenes og levittenes underhold
1De levittiske prester, hele Levis stamme, skal ikke ha noen del eller arv med Israel. De skal leve av Herrens ildoffer og av hans arv. #10:9. 1Kor 9:13. 2Men noen arv skal de ikke ha blant sine brødre. Herren er deres arv, slik som han har sagt til dem. #12:12. 3Dette skal prestene ha rett til å få av folket - av dem som ofrer et slaktoffer, enten av storfeet eller av småfeet: De skal gi presten bogen og kjevene og vommen. 4Førstegrøden av ditt korn, av din most og av din olje og den første ullen av dine sauer skal du gi ham.
5For Herren din Gud har utvalgt ham av alle dine stammer, for at han skal stå og gjøre tjeneste i Herrens navn, han og hans sønner, alle dager. 6Dersom en levitt flytter fra en av byene rundt om i Israel, hvor han oppholder seg, til det stedet Herren utvelger, og han kommer med et oppriktig hjerte, 7og så gjør tjeneste i Herrens, din Guds navn, slik som alle hans brødre, de andre levittene som står der for Herrens åsyn, 8så skal de alle nyte like stor del av gavene, bortsett fra det han kan ha fått ved salg av sin fedrearv.
Spåmenn og trollmenn er en styggedom
9Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. #12:30 ff. 1Kong 14:24. 2Kong 16:3. 10Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. #12:31. 3Mos 18:21. 19:26. Jer 27:9. 11Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. #3Mos 19:31. 20:6,27. 1Sam 28:7 ff.
12For hver den som gjør slikt, er vemmelig for Herren. Og for disse vemmelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. 13Ustraffelig skal du være for Herren din Gud. #Sal 15:2. 109:1. Matt 5:48. 14For disse folkene som du skal drive ut, de hører på dem som spår av skyene, og på tegntydere. Men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt.
Herren skal oppreise en profet likesom Moses
15En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre - #Matt 17:5. Joh 1:21,25,45. 6:14. Apg 3:22. 7:37.
16slik som du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst! Og denne store ilden kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø! #5:23-28. 2Mos 20:19.
17Da sa Herren til meg: De har talt vel i det de har sagt! 18En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. #Jes 50:4. 19Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. #Joh 12:48. 20Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. #13:5. 17:12. Jer 14:15. 21Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ordet på som Herren ikke har talt? 22Når det ordet profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham. #v.20. Jer 28:9.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;