5 Mosebok 17

17
1Du skal ikke ofre til Herren din Gud et dyr av storfeet eller småfeet som har noe lyte eller noen skade. For det er avskyelig for Herren din Gud. #15:21. 3Mos 22:20 ff. 2Dersom det finnes hos deg, i en av byene som Herren din Gud gir deg, en mann eller kvinne som gjør det som er ondt i Herrens, din Guds øyne, så han bryter hans pakt, #13:6-10. 3og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilber dem eller solen eller månen eller hele himmelens hær, #4:19.
4og dette blir meldt deg, og du får høre om det, da skal du granske saken nøye. Er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne avskyelige gjerningen er gjort i Israel, 5da skal du føre den mannen eller den kvinnen som har gjort denne onde gjerningen, ut til byens port. Og enten det er en mann eller en kvinne, skal du steine dem, så de dør. #2Mos 22:20. 6Etter to eller tre vitners utsagn skal dødsdommen bli fullbyrdet. Ingen skal dø bare etter ett vitnes utsagn. #19:15. 4Mos 35:30. Joh 8:17. 2Kor 13:1.
7Vitnene skal først løfte hånden for å avlive ham, dernest hele folket. Slik skal du utrydde det onde hos dere.
Dommerne skal rådspørre prestene i vanskelige saker
8Når en sak er for vanskelig til at du kan dømme i den, enten det gjelder en drapssak eller en rettstvist eller et søksmål for skade på legemet, eller i det hele noen sak som det er strid om i dine byer, da skal du uten opphold dra opp til det stedet Herren din Gud utvelger. 9Og du skal gå til de levittiske prestene og til den som er dommer på den tiden, og du skal spørre deg for hos dem, så skal de si deg hva som er rett.
10Du skal gjøre etter det de sier deg på det stedet Herren utvelger. Du skal i alle deler akte på å gjøre som de lærer deg. 11Den loven de lærer deg, og den dommen de forkynner deg, skal du rette deg etter. Du skal ikke vike fra det de sier deg, verken til høyre eller til venstre. 12Men den mann som er så overmodig at han ikke hører på presten, som står der for å tjene Herren din Gud, eller på dommeren, den mannen skal dø. Slik skal du rydde det onde bort fra Israel. 13Og hele folket skal høre det og frykte og aldri mer handle så overmodig.
Lov om kongene og pliktene deres
14Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor i det, og du så sier: Jeg vil sette en konge over meg, slik som alle de folk som bor rundt omkring meg! #10:31. Jos 21:43. 1Sam 8:5,19,20. 15- da skal du sette den til konge over deg som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror.
16Men han skal ikke holde mange hester og ikke sende folket tilbake til Egypt for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere: Dere skal ikke mer vende tilbake den veien. #28:68. 1Kong 4:26. 10:28. Jes 31:1,3. Esek 17:15. 17Han skal heller ikke ta seg mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på avveier. Heller ikke skal han samle seg mye sølv og gull. #2Sam 5:13. 1Kong 10:21,27. 10:1. 18Når han så sitter på sin kongetrone, skal han få denne loven hos de levittiske prester og la den skrive av for seg i en bok. #31:24-26. 19Og den skal han ha hos seg og lese i den alle sitt livs dager, for at han kan lære å frykte Herren sin Gud; så han nøye holder alle denne lovens ord og disse forskriftene og retter seg etter dem; 20så han ikke skal opphøye seg over sine brødre, og ikke vike av fra budet, verken til høyre eller til venstre. Da skal han leve lenge som konge i Israel, både han og hans sønner.

Markert nå:

5 Mosebok 17: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring