5 Mosebok 16

16
De tre årlige høytidene
1Akt vel på måneden abib, så du holder påske for Herren din Gud! For i måneden abib førte Herren din Gud deg ut fra Egypt ved nattetid. #2Mos 12:2 ff. 3Mos 23:5 ff. 2Du skal slakte påskeoffer for Herren din Gud, småfe og storfe, på det stedet Herren utvelger for å la sitt navn bo der.
3Du skal ikke ete syret brød til det. I sju dager skal du ete usyret brød til det, trengselsbrød - for i hast dro du ut av landet Egypt - for at du alle ditt livs dager skal komme i hu den dagen du gikk ut av landet Egypt. #4:9. 2Mos 12:15,39. 4I sju dager skal det ikke finnes surdeig hos deg i hele ditt land. Og av det kjøttet du slakter om kvelden den første dagen, skal ikke noe ligge natten over til om morgenen. #2Mos 12:10. 5Du må ikke slakte påskeofferet i noen av de byene som Herren din Gud gir deg, 6men på det stedet hvor Herren din Gud velger å la sitt navn bo. Der skal du slakte påskeofferet om kvelden, ved solnedgang, på den samme tiden som da du dro ut fra Egypt. 7Du skal steke og ete det på det stedet Herren din Gud utvelger. Og om morgenen kan du vende tilbake og gå til dine telt. 8Seks dager skal du ete usyret brød. Men den sjuende dagen skal det være festsammenkomst for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. #2Mos 13:6,7. 3Mos 23:26.
9Så skal du telle sju uker: Fra den tiden du begynner å skjære kornet med sigden, skal du telle sju uker fram. #2Mos 23:16. 34:22. 3Mos 23:15. 4Mos 28:26. 10Og så skal du holde ukenes høytid for Herren din Gud og bære fram dine frivillige gaver, alt etter som Herren din Gud velsigner deg. #v.17. 11Du skal være glad for Herrens, din Guds åsyn på det stedet hvor Herren din Gud velger å la sitt navn bo, både du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne og levitten som bor hos deg, og den fremmede og den farløse og enken som bor hos deg. 12Husk at du selv var trell i Egypt, og du skal passe nøye på at du holder disse forskriftene. #5:15. 13Løvhyttefesten skal du holde i sju dager, når du har samlet inn fra din låve og fra din vinpresse. #2Mos 23:16. 3Mos 23:34 ff. 4Mos 29:12 ff. 14Du skal være glad på din høytid, du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne og levitten og den fremmede og den farløse og enken som bor i dine byer. #v.10. 12:12,18.
15Sju dager skal du holde høytid for Herren din Gud på det stedet Herren utvelger. For Herren din Gud skal velsigne deg i all din avling og i alt det du tar deg fore, så du kan være full av glede. 16Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn på det stedet han utvelger: på de usyrede brøds høytid og på ukenes høytid og på løvhyttefesten. Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt. #2Mos 23:17. 34:23. 17Hver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelse som Herren din Gud har gitt deg.
Dommernes oppgaver
18Dommere og tilsynsmenn skal du innsette i alle de byene som Herren din Gud gir deg, for hver av dine stammer. De skal dømme folket etter lov og rett. 19Du skal ikke bøye retten. Du skal ikke gjøre forskjell på folk og ikke ta imot gaver. For gaver blinder vismenns øyne og ødelegger saken for dem som har rett. #1:16,17. 2Mos 23:6 ff. 3Mos 19:15. Ord 15:27. 20Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe etter, så skal du få leve og eie det landet Herren din Gud gir deg. 21Du skal ikke sette opp et Astarte-bilde av noe slags tre ved siden av Herrens, din Guds alter, det som du skal bygge deg. 22Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;