5 Mosebok 11

11
Guds storverk
1Så skal du da elske Herren din Gud og holde alt det han har pålagt deg, hans lover og hans forskrifter og hans bud, alle dager. 2Og dere skal i dag vite - for jeg taler ikke til deres barn, som ikke kjenner og ikke har sett Herrens, deres Guds tukt, hans storhet, hans sterke hånd og hans utrakte arm 3og hans tegn og gjerninger, som han gjorde i Egypt med farao, kongen i Egypt, og med hele hans land; 4det han gjorde med egypternes hær, med deres hester og vogner, da han lot vannet i Rødehavet strømme sammen over dem mens de forfulgte dere, og lot dem gå til grunne, så ingen har sett dem mer til denne dag; #2Mos 14:25,27. 5det han gjorde med dere i ørkenen inntil dere kom til dette stedet; 6og det han gjorde med Datan og Abiram, sønnene til Eliab, Rubens sønn, da jorden åpnet sitt gap og midt iblant hele Israel slukte dem og deres hus og deres telt og hvert liv som var i følge med dem#4Mos 16:31-33. 26:10. 7- for deres øyne har sett hele Herrens storverk som han har gjort. #29:2.
Et nytt liv i et nytt land
8Ta da vare på alle de bud jeg gir deg i dag, for at dere kan bli sterke og komme inn og eie det landet dere nå drar over til og skal innta.
9Så får dere leve lenge i det landet Herren med ed lovte å gi deres fedre og deres etterkommere, et land som flyter med melk og honning. #4:40. 5:33. 6:2. 2Mos 3:17. 10For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut fra. Der sådde du en utsæd, og så måtte du bruke foten* når du vannet jorden - som i en kjøkkenhage. #*trå vannhjul for å pumpe opp vann fra Nilen.
11Men det landet dere drar over til og skal innta, er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn. 12Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. 13Dersom dere nå er lydige mot mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, #28:1 ff. 3Mos 26:3 ff.
14da vil jeg gi landet regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje. #28:12. Jer 5:24. Joel 2:23. 15Jeg vil la din buskap få gress på markene, og du skal ete og bli mett. 16Vokt dere så ikke deres hjerte blir bedratt, så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem. 17For da vil Herrens vrede bli opptent mot dere. Han vil lukke himmelen til så det ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin grøde, og dere vil snart bli utryddet av det gode landet Herren gir dere. #4:26. 28:20,23. 30:18.#3Mos 26:19. 1Kong 17:1 ff. 18Så legg dere da disse mine ord på hjerte og sinn og bind dem som et tegn på deres hånd og la dem være som en minneseddel på pannen. #6:6,8. 2Mos 13:9,16. Ord 6:21 ff.
19Lær deres barn dem ved å tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. 20Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter, 21for at dere og deres barn skal få mange dager i det landet som Herren med ed har lovt å gi deres fedre - så dere må leve der like så lenge som himmelen hvelver seg over jorden. 22For dersom dere nøye holder alle disse bud som jeg befaler dere å holde, så dere elsker Herren deres Gud og vandrer på alle hans veier og holder fast ved ham,
23da skal Herren drive ut alle disse folkene for dere. Dere skal jage bort folk som er større og mer tallrike enn dere selv. #7:1. 24Hvert sted dere trår på med deres fot, skal høre dere til, fra ørkenen og Libanon, fra den store elven, elven Frat, og til havet i vest skal deres grenser nå. #4Mos 34:2. Jos 1:3ff. 25Ingen skal kunne stå seg mot dere. Redsel for dere og frykt for dere skal Herren deres Gud la komme over hele det landet dere setter foten på, slik som han har sagt til dere. #7:24. 2Mos 23:27. Jos 2:10. 26Se, jeg legger i dag fram for dere velsignelsen og forbannelsen: #30:1,15,19.
27Velsignelsen, så sant dere lyder Herrens, deres Guds bud, som jeg gir dere i dag, #28:2 ff. 28og forbannelsen, dersom dere ikke lyder Herrens, deres Guds bud, men viker av fra den veien jeg i dag byr dere å vandre på, og følger andre guder, som dere ikke kjenner. #27:15 ff. 30:15 ff. 29Når Herren din Gud fører deg inn i det landet du nå drar inn i og skal ta i eie, da skal du lyse velsignelsen på fjellet Garisim og forbannelsen på fjellet Ebal. #27:12 ff. Jos 8:33 ff. 30Disse to fjell ligger, som dere vet, på den andre siden av Jordan bortenfor veien som bærer mot vest, i kana’aneernes land, de som bor i ødemarken rett imot Gilgal, ved Mores terebintelund. #1Mos 12:6. 31For nå går dere over Jordan for å komme inn og ta det landet i eie som Herren deres Gud gir dere. Og dere skal ta det i eie og bo der. 32Akt da vel på at dere holder alle de bud og lover som jeg i dag legger fram for dere!

Markert nå:

5 Mosebok 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring