Daniel 5

5
Skriften på veggen
1Kong Belsasar* holdt et stort gjestebud for sine tusen stormenn, og drakk vin for deres øyne. #Est 1:3,5. Mark 6:21. *Belsasar var medregent under sin far. 2Da vinen smakte Belsasar, befalte han at de skulle hente karene av sølv og gull som hans far Nebukadnesar hadde ført bort fra templet i Jerusalem, så kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer kunne drikke av dem. 3De hentet da gullkarene som var ført bort fra templet, fra Guds hus i Jerusalem. Og kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer drakk av dem. 4De drakk vin og priste sine guder av gull og sølv, av kobber, jern, tre og stein. #Jes 40:19. 46:6. 1Kor 8:5. 5I samme stund kom det til syne fingrer av en menneskehånd, som skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Og kongen så hånden som skrev.
6Da skiftet kongen farge, og hans tanker skremte ham. Han ble slapp i hoftene, og knærne slo mot hverandre. 7Og kongen ropte med høy røst at de skulle hente åndemanerne, kaldeerne og tegntyderne. Så tok han til orde og sa til Babels vismenn: Den mann som leser denne skriften og sier meg hva tydningen er, han skal bli kledd i purpur og få et gullkjede om halsen, og i makt skal han være den tredje i riket. #2:2. 4:6,7. 5:16. 8Alle kongens vismenn kom nå inn. Men de var ikke i stand til å lese skriften eller å gi kongen tydningen. 9Da ble kong Belsasar meget forferdet og blek, og hans stormenn var helt rådløse.
Daniel tyder skriften
10Dronningen fikk høre kongens og stormennenes ord, og kom inn i festsalen. Hun tok til orde og sa: Kongen leve evig! La ikke dine tanker skremme deg, og bli ikke blek! #3:9.
11I ditt rike finnes det en mann som Den Hellige Guds Ånd bor i. I din fars dager ble det hos ham funnet opplysning og innsikt, og en visdom som gudenes visdom. Din far, kong Nebukadnesar, gjorde ham til leder for spåmennene, åndemanerne, kaldeerne og tegntyderne. Konge, slik opphøyet din far ham. #2:48. 4:8,9,18. 12For hos ham fantes det en høy ånd. Kunnskap og innsikt, evne til å tyde drømmer, løse gåter og oppklare vanskelige spørsmål ble funnet hos Daniel, han som kongen ga navnet Beltsasar. Send nå bud på Daniel! Han vil kunngjøre deg tydningen. #1:7,17. 4:8. Esek 28:3. 13Så ble Daniel ført inn for kongen. Og kongen tok til orde og sa til ham: Er du den Daniel, en av de jødiske fangene som kongen, min far, førte hit fra Juda? #1:6. 14Jeg har hørt om deg at Guds Ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom. 15Nå er vismennene og åndemanerne blitt ført inn til meg for å lese denne skriften og kunngjøre meg tydningen. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og oppklare vanskelige spørsmål. Kan du nå lese denne skriften og la meg vite hva den betyr, så skal du bli kledd i purpur og få et gullkjede om halsen, og i makt skal du være den tredje i riket. 17Da tok Daniel til orde og sa, der han sto for kongen: Dine gaver kan du selv beholde, og dine belønninger kan du gi til en annen! Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle ham hva den betyr.
18Konge! Den Høyeste Gud ga Nebukadnesar, din far, riket og makten og æren og herligheten. #2:37. 4:22. Jer 25:9. 27:6 ff. 19På grunn av den makt Gud hadde gitt ham, skalv og fryktet alle folk og stammer og tungemål for ham. Hvem han ville, slo han i hjel, hvem han ville, lot han leve, hvem han ville, opphøyet han og hvem han ville, fornedret han. 20Men da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt så han opptrådte overmodig, ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham. #4:30,37. Ord 18:12. Esek 28:2 ff. 31:10 ff. 21Han ble utstøtt fra menneskenes barn. Hans hjerte ble som et dyrehjerte, og hos villeslene var hans bolig. Gress måtte han ete likesom oksene, og av himmelens dugg ble hans legeme vætt, inntil han sannet at Den Høyeste Gud råder over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. #2:21. 4:14,17,25,32,35. 22Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette. 23Du har opphøyet deg mot himmelens Herre. Karene fra hans hus har de brakt deg. Du og dine stormenn og dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem, og du har prist dine guder av sølv og gull, kobber og jern, tre og stein - de som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand. Men den Gud som har din livsånde i sin hånd, og som råder over alle dine veier, ham har du ikke æret. #Sal 115:4. 135:15 ff. Åp 9:20. 24Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. 25Og dette er den skriften som ble skrevet her: mene, mene, tekel, ufarsin.
26Dette er tydningen av ordene: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det. 27Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett. #Job 31:6. Sal 62:10. Nah 1:14. Åp 6:5. 28Peres: Delt er ditt rike og gitt til mederne og perserne. 29Da ga Belsasar sitt påbud, og de kledde Daniel i purpur og hengte et gullkjede om hans hals, og ropte ut at han i makt skulle være den tredje* i riket. #1Mos 41:43. *etter Nabonid og Belsasar, se v.1. 30Men samme natt ble kaldeerkongen Belsasar drept. #Job 34:25. Jer 50:28. 51:11.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;