Daniel 3
NB

Daniel 3

3
Daniels tre venner i ildovnen
1Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. 2Så sendte kong Nebukadnesar bud til satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattmestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsenes styresmenn, og innkalte dem til innvielsen av billedstøtten som kongen hadde reist. 3Da kom satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattmestrene, de lovkyndige, dommerne og alle provinsenes styresmenn. De samlet seg til innvielsen av den billedstøtten kong Nebukadnesar hadde reist, og trådte fram for den billedstøtten han hadde stilt opp. 4Og herolden ropte med høy røst: La nå denne befalingen være kunngjort for dere, folk og stammer og tungemål: 5Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har stilt opp. 6Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ildovnen. #Jer 29:21,22. Åp 13:15. 7Så snart nå alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags musikkinstrumenter, falt alle folk, stammer og tungemål ned og tilba det gullbildet kong Nebukadnesar hadde stilt opp. 8Men straks etter sto noen kaldeiske menn fram og klaget på jødene.
9De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: Kongen leve evig! 10Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skulle falle ned og tilbe gullbildet, #6:13. 11og at den som ikke falt ned og tilba, skulle kastes i den brennede ildovnen. 12Men nå er her noen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder, og det gullbildet du har stilt opp, tilber de ikke. #2:49. 13Da ble Nebukadnesar oppbrakt og vred, og bød at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle bringes til ham. Så ble disse mennene ført fram for kongen.
14Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: Er det med forsett, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? 15Nåvel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den gud som kan frelse dere fra min hånd? #2Mos 5:2. Jes 36:18-20. 16Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen: Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. 17Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. #Job 5:19. 19:25. Sal 37:39,40. 66:12. 68:21. Jes 43:2. 18Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. #2Mos 20:5. 23:24. 34:14. Fil 1:21. Heb 11:34. 19Da ble Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres sju ganger hetere enn vanlig.
20Og han bød noen sterke menn i sin hær å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem inn i den brennende ildovnen. 21Så ble de bundet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende ildovnen. 22Fordi kongens ord var så strengt, og ovnen var blitt så sterkt opphetet, ble de mennene som hadde ført Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego dit opp, drept av ildsluen. 23Men disse tre mennene, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, ble kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen.
Kongen ser en som ligner en gudesønn
24Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen: Jo visst, konge! 25Han tok da igjen til orde og sa: Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. 26Da gikk Nebukadnesar bort til døren i den brennende ildovnen og ropte: Sjadrak, Mesjak, Abed-Nego, dere tjenere for Den Høyeste Gud, kom ut! - Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden. #Jes 43:2.
27Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer samlet seg da. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse mennenes legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd, klærne deres var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem.
Kongen priser Gud
28Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud! Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen Gud. #6:23. Apg 5:29. Heb 1:14.
29Derfor gir jeg nå denne befalingen, at den som i sine ord forser seg mot Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud - hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører - han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug. For det finnes ingen annen gud som makter å frelse slik. #2:5. Esr 6:11. Sal 68:21. 30Og kongen ga Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ære og makt i landskapet Babel. #2:49. 5:29.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.