Daniel 1
NB

Daniel 1

1
Daniel og hans venner i tjeneste hos Nebukadnesar
1I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår dro Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. #2Kong 24:1. 2Krøn 36:6. 2Herren overga Judas konge Jojakim i hans hånd, likeså en del av karene i Guds hus. Nebukadnesar brakte karene til Sinears land, til sin guds hus, og han satte dem i sin guds skattkammer. #1Mos 10:10. Jes 42:24. Sak 5:11. 3Kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeætten og av de ansette familiene, #2Kong 20:18. 24:14. Jes 39:7.
4unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende, som la for dagen forstand på allslags visdom og hadde evner til å vinne kunnskap og få innsikt i vitenskap, slike som var skikket til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldeernes skrift og språk. 5Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I tre år skulle de få opplæring, og når denne tiden var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. 6Blant dem var Daniel, Hananja, Misjael og Asarja, av Judas barn. #2:17. 5:13. 7Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hananja ble kalt Sjadrak, Misjael ble kalt Mesjak, og Asarja fikk navnet Abed-Nego. #2:26,49. 4:8. 5:12. 10:1. 8Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren.
9Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. #1Mos 39:21. Sal 106:46. 10Men den øverste hoffmannen sa til Daniel: Jeg er redd for min herre, kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke. Hva om han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder? Da ville dere føre skyld over mitt hode hos kongen. 11Da sa Daniel til oppsynsmannen, som den øverste hoffmannen hadde satt over Daniel, Hananja, Misjael og Asarja: 12Jeg ber deg, prøv dine tjenere i ti dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. #1Mos 1:29. Sal 104:14. Ord 25:25. 13Så kan du siden se nærmere på vårt utseende og likeså de guttenes utseende som spiser kongens fine retter. Gjør så med dine tjenere etter det du da ser! 14Han hørte da på dem i dette, og prøvde dem i ti dager. 15Og da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle de guttene som hadde spist av kongens fine mat. 16Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. 17Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. #5:11,12. Job 32:8.
18Da tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle fremstilles for ham, førte den øverste hoffmannen dem inn for Nebukadnesar. 19Kongen talte med dem. Og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Så trådte de da i kongens tjeneste. 20Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råds i, fant han at de var ti ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemanere som fantes i hele hans rike. #2:48. 1Kong 4:30. Jak 1:5. 21Daniel ble der helt til kong Kyros’ første regjeringsår. #6:29.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.