Kolosserne 4

4
1Dere herrer: Gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himlene. #3Mos 25:43,53. Job 31:13. Matt 20:4. Ef 6:9.
Vær flittige i bønnen
2Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. #Luk 18:1. Rom 12:12. Ef 6:18.
3Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium*. For det er for dets skyld jeg er i lenker. #2Kor 2:12. Ef 1:9,10.#3:4-6. 6:19. 1Tess 5:25. 2Tess 3:1. *Se Matt 13:11 4Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør. #Ef 6:20. Tit 1:13. 5Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. #Ord 11:30. Ef 5:15,16. 1Tess 4:12. 6La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. #Matt 5:13. Mark 9:50. Ef 4:29.
Personlige hilsener
7Hvordan det går med meg, det skal Tykikus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. #Ef 6:21,22.
8Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. 9Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra. #Filem 10. 10Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas’ søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere! #Apg 12:12. 15:37. 19:29. 27:2. 2Tim 4:11. Filem 24.
11Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt meg en trøst. 12Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. #1:7. Rom 15:30. 13For jeg gir ham det vitnesbyrdet at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis. #2:1. 14Lukas, den kjære legen, hilser dere. Likeså Demas. #2Tim 4:10,11. Filem 24. 15Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus. 16Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. 17Si til Arkippus: Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den! #Filem 2. 18Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. Husk mine lenker! Nåden være med dere! #1Kor 16:21. 2Tess 3:17. 1Tim 6:21. Heb 13:3.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring