Apostlenes gjerninger 9
NB

Apostlenes gjerninger 9

9
Jesus møter Saulus utenfor Damaskus
1Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten #8:3. 26:9-11. Gal 1:13. Fil 3:6. 1Tim 1:13. 2og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien* til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. #22:5. 26:12. *Den kristne tro. 3Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.#22:6. 26:13. 4Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? #22:7. 26:14. 5Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. #22:8. 26:15. 1Kor 15:9. 6Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre! #v.16. 22:10. 7Men mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse. For de hørte riktignok lyden, men så ingen. #22:9,10. 8Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.
Saulus blir døpt og kalt til apostel
9I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller drakk. 10Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre! #22:12 ff. 1Sam 3:10.
11Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og spør i Judas’ hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! #21:39. 22:3. 12Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. #6:6. 9:17. Mark 5:23. 13Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn.#v.2,21. 15Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. #13:2. 26:16,17. Gal 1:15,16. 16For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. #20:23. 21:11. 2Kor 11:23 ff. Fil 1:29. Kol 1:24. 17Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. 18Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. 19Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. 20Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn. #Luk 22:70. Rom 1:3,4,9. 21Alle som hørte det, ble ute av seg selv av undring og sa: Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til yppersteprestene? 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus, til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. #2:36. 5:42. 17:3. 18:5,28. 1Joh 5:1. Åp 1:5.#
Barnabas fører Saulus til apostlene
23Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham.
24Men Saulus fikk kjennskap til planen deres. De holdt også vakt ved byportene dag og natt, for å få slått ham i hjel. #20:3,19. 23:12,30. 25:3. 2Kor 11:32,33. 25Men disiplene tok ham om natten og fikk ham ut gjennom muren ved å fire ham ned i en kurv. #Jos 2:15. 26Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene. Men alle var redd ham, for de trodde ikke at han var en disippel. #Gal 1:18. 27Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. #v.20. 4:36. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. 29Han talte med de gresktalende jødene og lå i ordskifte med dem. Men de prøvde å drepe ham. #6:1. 30Da brødrene fikk vite dette, førte de ham ned til Cæsarea, og sendte ham derfra til Tarsus. #11:25. 31Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp.
Peter i Lod
32Mens nå Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lod.
33Der fant han en mann som hette Æneas, som hadde ligget åtte år til sengs fordi han var lam. 34Og Peter sa til ham: Æneas, Jesus Kristus helbreder deg! Stå opp og re sengen din! Og straks sto han opp. #3:6. Matt 9:6. 35Og de så ham, alle som bodde i Lod og Saron. Og de omvendte seg til Herren. 36I Jaffa var det en kvinne som var disippel. Hun hette Tabita, på gresk Dorkas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. #10:2,5,8.
37Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. 38Da Lod ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og ba: Kom hit til oss uten å nøle! 39Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen, der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kapper og ytterkapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem. 40Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa: Tabita, stå opp! Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. 41Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem. #3:7. Mark 5:41. 42Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. 43Deretter ble han mange dager i Jaffa, hos en mann som hette Simon og var garver.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.