Apostlenes gjerninger 26

26
Paulus’ forsvarstale for kong Agrippa
1Agrippa sa da til Paulus: Du har lov til å tale om deg selv! Da rakte Paulus ut sin hånd og begynte sin forsvarstale: 2Kong Agrippa! Jeg akter meg lykkelig at det er overfor deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det som jødene anklager meg for. 3For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. 4Alle jøder kjenner mitt liv, for helt fra ungdommen av har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. 5De kjenner til fra før - om de bare ville komme fram med sitt vitnesbyrd - at jeg fra begynnelsen av har levd som fariseer, det strengeste partiet av vår gudsdyrkelse. #22:3. 23:6. Fil 3:5. 6Og nå står jeg her og skal dømmes fordi jeg setter mitt håp til det løftet som Gud har gitt til fedrene, #23:6. 24:15,21. 28:20. 1Mos 3:15. 22:18. Jes 7:14.#Jer 23:5. 33:15. Esek 34:23. 37:24. Heb 11:1,2. 7det som vårt tolvstammefolk under uopphørlig gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til. For dette håpet, konge, blir jeg anklaget, og det av jøder! 8Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud reiser opp døde? 9Jeg for min del mente at det var min plikt å kjempe mot Jesu, nasareerens navn. #3:17. 8:3. 9:1. Gal 1:13. 1Tim 1:13. 10Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra yppersteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. #22:19. Joh 16:2. 11Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet. 12Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. #9:22 ff. 22:6 ff. Rom 10:2. Fil 3:6. 13Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg. 14Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. 15Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. 16Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg. #Esek 2:1. Dan 10:11. 17Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. #Jes 35:5. 42:7. 60:1.#Ef 1:18. Kol 1:13. 1Pet 2:9,25. 19Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske synet. #Gal 1:6. 20Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. #9:20. 28:29. Matt 3:8. Luk 3:8. Rom 15:19. 21På grunn av disse tingene grep noen jøder meg i templet og prøvde å slå meg i hjel. #21:30,31. 22Så har jeg da fått hjelp av Gud og står til denne dag og vitner både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje, #Luk 24:44 ff. 2Tim 4:16. 23at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. #Jes 42:6. 49:6.#Luk 2:32. 1Kor 15:20. 2Kor 4:4. Kol 1:18. Åp 1:5,18.# 24Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst: Du er fra forstanden, Paulus! Din store lærdom driver deg til vanvidd!
25Men han sier: Jeg er ikke fra forstanden, mektigste Festus! Men jeg taler sanne og sindige ord. 26Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham, det er jo ikke skjedd i en avkrok. 27Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror! 28Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen! 29Paulus sa da: Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene. 30Da sto kongen opp, og landshøvdingen og Berenike og de som satt der sammen med dem. 31De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa: Denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker. #23:29. 25:25. 32Og Agrippa sa til Festus: Denne mannen kunne ha vært løslatt, om han ikke hadde innanket saken sin for keiseren. #25:11. 28:18.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring