Apostlenes gjerninger 18

18
Paulus virker i Korint i halvannet år
1Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. 2Der traff han en jøde som hette Akvilas og var født i Pontus. Han var nylig kommet fra Italia med sin kone Priskilla, fordi Klaudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Roma. Dem ga han seg i lag med. #v.18,26. Rom 16:3. 1Kor 16:19. 2Tim 4:19. 3Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. #20:34.#1Kor 4:12. 2Kor 11:8,9. 12:13. 1Tess 2:9. 4:11. 4Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. 5Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. #v.28. 9:22. 17:14,15. 2Kor 1:19. 1Tess 3:6. 6Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av klærne sine og sa til dem: Deres blod skal komme over deres eget hode! Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene. #13:46. 28:28. Matt 10:14. 27:25. 7Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Huset hans lå like inntil synagogen.
8Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus. Og mange korintere som hørte Ordet, kom til troen og lot seg døpe. #1Kor 1:14,16. 9Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! #9:10. 23:11. Jes 41:10. 1Kor 2:4,5. 10For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt. For jeg har mye folk i denne byen. 11Så ga han seg til der i et år og seks måneder, og lærte Guds ord blant dem. 12Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstolen
13og sa: Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven. 14Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til jødene: Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere. #25:11,18-20. 15Men er det spørsmål om en lære og om et navn og om en lov som gjelder hos dere, da får det bli deres egen sak! Dommer i disse tingene vil jeg ikke være. #23:29. Joh 18:31. 16Og han viste dem bort fra domstolen. 17Da tok alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes og slo ham like foran domstolen. Men Gallio brydde seg ikke noe om det. #1Kor 1:1.
Tilbake til Antiokia
18Paulus ble der ennå en lang tid. Så tok han avskjed med brødrene og seilte av sted til Syria, sammen med Priskilla og Akvilas. I Kenkreæ klippet han håret, for han hadde et løfte på seg. #21:24. 4Mos 6:2-9.
19Så kom de til Efesus. Der lot Paulus de andre bli igjen, men selv gikk han inn i synagogen og ga seg i samtale med jødene. 20Da de ba ham bli der lenger, samtykte han ikke, 21men tok avskjed med dem og sa: Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere. Så seilte han fra Efesus. #Jak 4:15. 22Da han kom til Cæsarea, gikk han opp og hilste på menigheten. Så dro han til Antiokia.
Tredje misjonsreise - til det galatiske land og Frygia
23Da han hadde vært der en tid, reiste han ut igjen. Han dro fra sted til sted gjennom hele det galatiske land og Frygia, og styrket alle disiplene.
Apollos, Priskilla og Akvilas i Efesus
24Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. #19:1. 1Kor 1:12. 3:6. 16:12.
25Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp. #19:2,3. 26Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. #v.2. 27Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. #1Kor 3:6. 2Kor 3:1. 28For med kraft gjendrev han jødene offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias. #9:22.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring