Apostlenes gjerninger 14

14
I Ikonium og Lystra
1I Ikonium gikk de sammen inn i jødenes synagoge. Og de talte slik at en stor mengde, både av jøder og av grekere, kom til troen. #11:21. 2Men de jødene som ikke ville tro, egget opp hedningenes sinn til fiendskap mot brødrene. 3Likevel ble de der en ganske lang tid. De talte frimodig i Herren, som ga sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender. #19:11. Mark 16:20. Heb 2:4. 4Men folket i byen delte seg, noen holdt med jødene, andre holdt med apostlene. 5Det ble et oppløp av både hedninger og jøder med deres ledere, som hadde planer om å mishandle og steine dem. #v.19. 2Tim 3:11. 6Da de forsto dette, flyktet de til Lykaonia, til byene Lystra og Derbe og områdene omkring. #Matt 10:23. 7Der forkynte de evangeliet en tid. 8I Lystra satt en mann som var lam i føttene, han var vanfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå. #3:2 ff.
9Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, 10ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk omkring. #3:6-8. Jes 35:6. 11Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss! #28:6. 12De kalte Barnabas for Zevs, og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. 13Og presten ved Zevs-templet som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten, og ville ofre sammen med folkemengden. 14Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de klærne sine, og sprang ut i folkemengden og ropte: #4Mos 14:6. Jos 7:6. Matt 26:65. Mark 14:63. 15Hva er det dere gjør, menn? Også vi er mennesker under de samme kår som dere. Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske gudene til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. #4:24. 10:26. 1Mos 1:1.#Sal 33:6. 124:8. 146:6. 1Tess 1:9. Åp 4:11. 14:7. 16I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier. #17:30. Sal 81:13. Mika 4:5. 17Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. #17:26,27. Sal 104:27,28. Jer 5:24. Esek 34:26,27. 18Og ved å si dette, fikk de med nød og neppe hindret folket fra å ofre til dem. 19Men det kom jøder dit fra Antiokia og Ikonium. De overtalte folket, så de steinet Paulus og dro ham utenfor byen, da de trodde at han var død. #2Kor 11:25. 2Tim 3:11.
Til Derbe, og tilbake til Antiokia
20Men da disiplene samlet seg om ham, reiste han seg og gikk inn i byen. Dagen etter dro han av sted til Derbe, sammen med Barnabas. 21De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia. 22De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. #11:23. 13:43. Matt 10:38. 16:24. Luk 22:28,29.#Rom 8:17. 1Tess 3:3. 2Tim 3:12. Åp 2:10. 23Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn og faste overga de dem til Herren, som de var kommet til tro på.#6:6. 11:30. 13:3. Tit 1:5. 24Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia. 25De talte Ordet i Perge, og kom siden ned til Attalia. 26Derfra seilte de til Antiokia, der de var blitt overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerningen som de nå hadde fullført. #13:1-3. 1Kor 15:10. 27Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. #15:4,12. 1Kor 16:9.#2Kor 2:12. Kol 4:3. Åp 3:8. 28Så ble de der en ikke så kort tid sammen med disiplene.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring