Høysangen 6:3

Høysangen 6:3 NB

Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin hjord mellom liljene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del