Høysangen 6:2

Høysangen 6:2 NB

Min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin hjord i hagene og for å sanke liljer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del