Høysangen 6:13

Høysangen 6:13 NB

Vend om! Vend om, Sjulammit! Vend om! Vend om, så vi får se deg! Hvorfor vil dere se på Sjulammit? En dans som i Mahanajim!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del