Høysangen 6:10

Høysangen 6:10 NB

Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, vakker som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del