Høysangen 5:9

Høysangen 5:9 NB

Hva er din elskede fremfor andre elskede, du vakreste blant kvinner? Hva er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del