Høysangen 5:16

Høysangen 5:16 NB

Hans munn er sødme, og alt ved ham er tiltrekkende. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del