Høysangen 5:11

Høysangen 5:11 NB

Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset, svarte som ravnen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del