Høysangen 3:1

Høysangen 3:1 NB

På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del