Rut 3:11

Rut 3:11 NB

Så vær nå ikke redd, min datter! Alt det du sier, vil jeg gjøre for deg. For alle som bor i byen, vet at du er en god kvinne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del