Romerne 13:8

Romerne 13:8 NB

Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del