Romerne 13:7

Romerne 13:7 NB

Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del