Romerne 13:2

Romerne 13:2 NB

Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del