Romerne 11:36

Romerne 11:36 NB

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 11:36