Romerne 11:3

Romerne 11:3 NB

Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del