Romerne 11:24

Romerne 11:24 NB

Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del