Romerne 11:16

Romerne 11:16 NB

Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del