Åpenbaringen 22
NB

Åpenbaringen 22

22
Livets vann og livets tre
1Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, #21:6. Sal 46:5. Esek 47:1. Sak 14:8. 2midt i byens gate. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. #v.14. 2:7. 21:24,26. 1Mos 2:9. Esek 47:12. 3Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. #Sak 14:11. 4De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. #3:12. 14:1. Matt 5:8. 1Kor 13:12. 1Joh 3:2. 5Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet. #21:23,25.#Sal 36:10. Jes 60:19. Dan 7:18,27. Sak 14:7.
Salig er den som tror Guds ord
6Og han sa til meg: Disse ordene er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. #1:1. 19:9. 21:5.
7Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. #1:3. 3:11. Jes 40:10. 8Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. #19:10. 9Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! #19:10. 10Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær. #1:3. Dan 8:26. 12:4. Fil 4:5. 11La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! #Jes 56:1. Esek 3:27. Dan 12:10. 2Tim 3:13.
Se, jeg kommer snart
12Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. #20:12. Jes 40:10. 13Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. #1:8,11. 21:6. Jes 48:12. 14Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. #7:14. 15Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. #1Kor 6:9-10. Ef 5:5. 16Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ætt, den klare morgenstjerne. #1:1,2. 4Mos 24:17. Jes 11:10.
Kom, Herre Jesus
17Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! #21:6. 18Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.
19Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken. #3:5. 5Mos 4:2. Ord 30:6. 20Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! #1:7. 21Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen! #Heb 13:25.