Åpenbaringen 22

22
Livets vann og livets tre
1Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, #21:6. Sal 46:5. Esek 47:1. Sak 14:8. 2midt i byens gate. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. #v.14. 2:7. 21:24,26. 1Mos 2:9. Esek 47:12. 3Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. #Sak 14:11. 4De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. #3:12. 14:1. Matt 5:8. 1Kor 13:12. 1Joh 3:2. 5Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet. #21:23,25.#Sal 36:10. Jes 60:19. Dan 7:18,27. Sak 14:7.
Salig er den som tror Guds ord
6Og han sa til meg: Disse ordene er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. #1:1. 19:9. 21:5.
7Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. #1:3. 3:11. Jes 40:10. 8Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. #19:10. 9Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! #19:10. 10Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær. #1:3. Dan 8:26. 12:4. Fil 4:5. 11La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! #Jes 56:1. Esek 3:27. Dan 12:10. 2Tim 3:13.
Se, jeg kommer snart
12Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. #20:12. Jes 40:10. 13Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. #1:8,11. 21:6. Jes 48:12. 14Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. #7:14. 15Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. #1Kor 6:9-10. Ef 5:5. 16Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ætt, den klare morgenstjerne. #1:1,2. 4Mos 24:17. Jes 11:10.
Kom, Herre Jesus
17Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! #21:6. 18Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.
19Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken. #3:5. 5Mos 4:2. Ord 30:6. 20Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! #1:7. 21Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen! #Heb 13:25.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring