Salmene 95:4

Salmene 95:4 NB

Han har jordens dyp i sin hånd, og fjelltoppene tilhører ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del