Salmene 94:7

Salmene 94:7 NB

Og de sier: Herren ser det ikke, Jakobs Gud gir ikke akt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del