Salmene 94:6

Salmene 94:6 NB

Enken og den fremmede slår de i hjel, farløse myrder de.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del