Salmene 94:23

Salmene 94:23 NB

Han lar deres urett komme tilbake over dem selv, han utrydder dem for deres ondskaps skyld. Ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del