Salmene 94:22

Salmene 94:22 NB

Da blir Herren meg en borg, min Gud er min tilfluktsklippe.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del