Salmene 94:17

Salmene 94:17 NB

Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i stillhetens land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del