Salmene 94:14

Salmene 94:14 NB

For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del